A Bakony erdejének sűrűjében, jórészt csak erdei vadak járta tájon, 400 m magasságban alapított ciszterci kolostort 1182-ben III. Béla király, a rend nagy hazai pártfogója. Első szerzetesei a rend leghíresebb és legnépesebb monostorából, Clairvaux-ból érkeztek. Kezdetben az apátságot egyszerűen „bakonyi”-nak nevezték, viszont már 1199-ben előfordult a később meghonosodottá vált Zirc név is. A törökök csapásától sajnos Zirc sem menekülhetett: 1552-ben a törökök Veszprém várát is elfoglalták, így Zircen sem volt többé biztonságos az élet. A következő évtizedekben nemcsak a szerzetesek, hanem az utolsó lakosok is elhagyták a települést, mely 150 évig lakatlan maradt. Az ősi apátság tekintélyes omladozó falai árván meredtek az égnek, és hirdették a hely régi dicsőségét. Majd csak a törökök kiűzését követően, a 18. században kezdődött meg az apátság újjáépítése, valamint elhagyott birtokainak újratelepítése. A ciszterciek a lengyelországi Sziléziából, Henrykówból érkeztek az üres falak közé, így magukkal hozták a saját, több száz éves főzdekultúrájukat, 1734-ben pedig megkezdték a sörház építését az apátság közelében. Egy évre rá a Győrből hívott világi főzőmester már be is mutatta az új italt, 1735. október 29-én kóstolhatták meg az első helyben készült sört. A munkálatokhoz szükséges vizet az angolkerti tóból nyerték, majd miután megnövekedett igény mutatkozott az új ital iránt, külön kutat ástak erre a célra. A sörkészítés azonban sajnos nem tarthatott sokáig: Szőnyeghy Alajos járási szolgabíró 1858-ban kibérelte az épületet, és börtönt, valamint szolgálati lakásokat alakított ki benne. Majd egy évszázaddal később, 1950-ben a zirci ciszterciektől megvonták a működési engedélyt, a szerzeteseket pedig elűzték. Az ismételt újrakezdés majd csak 1989-ben kezdődhetett meg, amikor a Zirci Kongregáció ismét államilag elismert intézmény lett, így az első szerzetesek 1990 elején térhettek vissza Zircre.

2015-ben a sörfőzés 280 éves hagyományát élesztettük újra az új sörfőzde megalapításával.

A pincében kialakított, 3000 hl éves gyártó kapacitású főzdében készülő söreink receptjét a kézműves kategóriában egyedülálló hazai szakemberek állították össze. Magyarországon újdonságnak számít, hogy az egyházi intézmények lehetőségeiket kihasználva megpróbálnak valamiféle innovatív módszerrel saját megélhetési forrást is teremteni. Méltán vagyunk tehát büszkék elért eredményeinkre, valamint arra, hogy továbbra is mi készítjük hazánk egyetlen valódi apátsági sörét, melyet az apátság hűs pincéjében, a régi kripta szomszédságában keltünk életre romshub.com

Népszerű híreink